גברים לבנים מתים
הכותלי
השעה לילה
מקום קטן
פריה של שבעת האיים
האיש שהשחית את העיירה
לוֹלי וילוֹז