רסיסים של אושר
לאסוף את השברים
חיים שלמים לחיות
לעינׁיי בלבד