בתוך מערבולת הימים
 

בתוך מערבולת הימים

מכון בן גוריון

'ניצלתי רק כדי לא להשכיח את השואה [...] נשרפתי כמו כולם במשרפות. לא הכוח שלי מאיץ בי. אני שליח ציבור. ניצלתי על מנת שלא לתת מנוח'.משה פראגר היה דמות מרתקת ושונה בנוף הארץ-ישראלי לפני הקמת המדינה ואחריה. הוא פעל להנחלת זיכרון השואה, מחקרה והנצחתה בחברה החרדית, והותיר חותם על עיצוב זיכרון השואה גם בחברה הישראלית הכללית. סיפור חייו של פראגר, איש רוח ומעש, משתלב בפרקים היסטוריים דרמטיים של העם היהודי.

פראגר, יליד ורשה ובשר מבשרה של יהדות פולין התוססת, סייע במבצע מורכב ומסוכן להברחתו ארצה של האדמו"ר מגור, הרב אברהם מרדכי אלתר, ובמסגרתו יצא אף הוא מפולין והגיע לארץ ישראל בשנת 1940. תקוותו של פראגר למלט את משפחתו שנותרה בוורשה נכזבה, ולאחר שנספו כל קרוביו, ובהם אשתו ובתו, הוא נשא את אשמת עזיבתו אותם כל ימיו.

מיד עם הגיעוֹ לארץ תיאר פארגר את אֵימי שלטון הנאצים מעל כל במה ובמאמרים רבים בעיתונות, ולאחר מלחמת העולם השנייה נמנה עם חוקרי השואה החלוצים בארץ. עד יום מותו עסק בעיצוב זֵכֶר השואה במרחב הכללי ובזה החרדי בפרט, וראה בפעילותו זו שליחות עליונה.

בתוך מערבולת הימים: משה פראגר, היסטוריון שואה חרדי מספר את סיפורו של אדם, של תקופה, של מציאות ושל ייצוג מציאות, של היסטוריה ושל זיכרון. פועלו של פראגר וכתביו הרבים הנדונים בספר זה חושפים צד לא מוכר ביחסים שבין התנועה הציונית ומדינת ישראל ובין החברה החרדית.ד"ר מלי איזנברג היא מרצה להיסטוריה וחינוך באוניברסיטת בר-אילן ומנהלת בית הספר המרכזי ללימודי השואה ע"ש גרוסמן במשואה, המכון הבינלאומי ללימודי השואה.

ת. הוצאה: 03/2022

כיצד לקרוא ספר דיגיטלי

מחיר (דיגיטלי): 40.00 ₪