חג המימונה - הקשר בין רוח לחומר

עמרם בוסקילה

בס"ד
בספר זה רוצה המחבר לשלב בין הרוח לבין החומר, דהיינו, הסבר ככל שידו מגעת על הטעמים (סיבות) למטעמים המונחים על "שולחן עורך לליל סדר המימונה". ולא בכדי קורא לזה "שולחן עורך לליל סדר המימונה" בדיוק כפי שאנו מכנים את שולחן ליל הסדר בחג הראשון של פסח, משום שהדברים המונחים על השולחן בליל סדר המימונה יש להם משמעות ורמזים לערב יום זה (כפי שיוסבר בהמשך ספר זה), בדומה לליל הסדר בו ערוכים בקערת ליל הסדר כל הדברים המזכירים לנו את שעבוד מצרים והגאולה ממנו.
חג המימונה הופך משנה לשנה לנחלת כלל עם ישראל, אך לרבים מקורותיו של חג זה לוטים בערפל ומעטים היודעים על מהותו ומקורותיו.
כדרכו של המחבר לעסוק ביסודיות בנושא הקרוב ללבו, כתב חיבור רחב ממדים על יום המימונה. החיבור מכיל מאמרים מגוונים מדברי חז"ל הקדמונים ועד ימינו על סמלי היום, וניחוחות מפרי עטו של המחבר אשר הרחיב את היריעה על מקורות "חג המימונה" ועל המנהגים השונים הקיימים בחג זה, תוך הגשת הקשר בין המנהגים למקורות היהדות: מהתורה ומהתלמוד ומשאר ספרות חז"ל, תוך הצגת מחקרים שנעשו ומהתייחסותם של אנשי רוח ואקדמיה, אף כי חלק מהדברים מנוגדים לדעת המחבר.
הספר פותח בפנינו יריעה חשובה על מהותו של חג- המימונה סמליו, שורשיו ומקורותיו.
אין ספק כי ספר זה יסייע להשריש ולהבליט את הצד הערכי-הרוחני שבחג המימונה לא פחות מהצד הגשמי, להיות כאבן נופך נוספת בספקטרום התרבותי-הרוחני של עם ישראל להרבות השמחה והאחדות בעם ישראל.

ת. הוצאה: 04/2017

כיצד לקרוא ספר דיגיטלי

מחיר (דיגיטלי): 40.00 ₪